Translate

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

มาตรฐานการแบ่งบรรจุ FRAGRANCE HONGHUAT

ถึง ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก สอบถามเข้ามาถึงวิธีการแบ่งบรรจุในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FRAGRANCE น้ำมันหอมระเหย ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า สินค้าในกลุ่มนี้จะถูกนำเข้ามาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ในขนาดมาตรฐาน 5 กก. หรือ 10 กก. หรือ 25 กก.

ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกซื้อและใช้สินค้าในขนาด หรือปริมาณที่เหมาะสม กับความต้องการ จึงได้ทำการแบ่งบรรจุ เป็น 4 ขนาดมาตรฐาน คือ

  1. น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 25 กรัม
  2. น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 200 กรัม
  3. น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 800 กรัม
  4. และขนาดมาตรฐานจากผู้ผลิต
โดยน้ำหนักที่บรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์ จะไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ เรายึดมั่นในสโลแกนของเรา คือ สินค้าดี มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ในบริการ มาตรฐานฮงฮวด

ท่านสามารถดูวิธีการแบ่งบรรจุตามขนาดน้ำหนักได้จากคลิปนี้ (ตัวอย่างการแบ่งบรรจุขนาด 200 กรัม)


แต่อย่างไรก็ตาม หากได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จริง FRAGRANCE หรือ น้ำมันหอมระเหยนั้น เมื่อเทใส่ภาชนะ หรือวัตถุดิบใดๆ ท่านอาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ครบตามน้ำหนัก เนื่องจาก น้ำมันนั้นๆ อาจติดขวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปกติในการใช้งานเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ได้แก่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ยาสีฟัน โลชั่น หรือครีมทาผิว เป็นต้น

ท่านสามารถดูตัวอย่างได้จากคลิปนี้