Translate

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมทำ DIY ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฮงฮวด จำกัด ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์จากบริษัท ฮงฮวด จำกัด เพื่อขออบรมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้ามือ/เครื่อง และ สบู่ก้อน ให้แก่นักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินและบุคลากร จำนวน 20 คน เพื่อให้นักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา